Condiţii generale pentru utilizarea site-ului


REMARK CONSULTING GROUP şi-a deschis site-ul www.infomark.ro pentru a-şi informa personal toţi clienţii. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos („Condiţii generale”), precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Condiţiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea s-o aveţi cu REMARK CONSULTING GROUP, cu toţi membrii reţelei sale comerciale sau numai cu unii dintre aceştia..
1Drepturi de autor şi/sau Drepturi asupra Desenelor și Modelelor Industriale
Modelele prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la dreptul de autor și/sau drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la protecția desenelor și modelelor industriale. Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menționat și/sau ale lucrărilor și/sau modelelor de autovehicule care sunt reproduse pe site sunt autorizate cu condiția ca acestea să fie destinate unei folosințe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispozițiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală. Cu excepția dispozițiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parțială sau integrală a site-ului , indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări și modele de autovehicule care îl compun, fără a se fi obținut
2Drepturi de marcă
Numele REMARK CONSULTING GROUP, logo-ul (blazon) RINFOMARK, numele TERMINALELOR din gama REMARK CONSULTING GROUP etc., sunt mărci înregistrate de către REMARK CONSULTING GROUP. Alte mărci sunt de asemenea menționate pe site; ele sunt teoretic identificate printr-o majusculă. Acestea sunt folosite de REMARK CONSULTING GROUP, fie cu autorizația titularului, fie ca simplă indicare a unor produse sau servicii propuse de REMARK CONSULTING GROUP. Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obținut în prealabil autorizație de la REMARK CONSULTING GROUP sau de la titularii respectivi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepsește conform legilor în vigoare.
3Informaţii despre produse şi servicii
Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de produse și servicii REMARK CONSULTING GROUP distribuite în România. Imaginile produselor de pe site sunt cu titlu de prezentare și nu atrag responsabilitatea REMARK CONSULTING GROUP. REMARK CONSULTING GROUP își rezervă dreptul de a modifica/actualiza informațiile ce figurează în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice, la echipamentele modelelor prezentate și la preturi, în orice moment, fără preaviz, ținând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea REMARK CONSULTING GROUP, a membrilor rețelei sale sau a angajaților săi. Rețeaua REMARK CONSULTING GROUP este la dispoziția dumneavoastră pentru orice informație, în special referitoare la tarife, la disponibilitatea modelelor prezentate, precum și la cele mai recente evoluții ale acestora. Terminale noi Caracteristicile noilor modele prezentate pe site-ul REMARK CONSULTING GROUP sunt cele existente la momentul redactării sau actualizării diferitelor pagini ale site-ului. Preturile prezentate sunt cele din tariful REMARK CONSULTING GROUP în vigoare la momentul redactării/actualizării respectivelor pagini ale site-ului
4Servicii
Plasarea unui hyperlink spre site-ul www.infomark.ro.ro necesită o autorizație prealabilă în scris de la REMARK CONSULTING GROUP. Dacă doriți să plasați un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare să contactați responsabilul site-ului www.Rnfomark.ro. REMARK CONSULTING GROUP nu poate fi, în nici un caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziție a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul www.infomark.ro și nu este responsabilă, în nici un fel, de conținutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.
5Limitarea responsabilității
Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, REMARK CONSULTING GROUP, afiliați săi, membrii rețelei sale, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuți responsabili pentru daune directe sau indirecte și în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conținutul site-ului este prezentat fără nici o garanție, de nicio natură. Informațiile asupra produselor, serviciilor, modelelor, caracteristicilor și prețurilor acestora corespund unei definiții la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ și deci nu sunt și nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor și serviciilor oferite de REMARK CONSULTING GROUP, de afiliații săi ori de membrii rețelei sale. Erori sau omisiuni pot interveni. Accesul la produsele și serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricții. Trebuie deci să vă asigurați că legea tarii de unde se stabilește conectarea vă autorizează să accesați site-ul nostru.
6Drept aplicabil
Prezentele Condiții Generale, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Condiţii Generale sau din accesarea / funcționarea / disfuncționalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Condițiilor Generale și a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanțele românești vor fi considerate competente.
7Sample question
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.

Condiţii generale pentru utilizarea site-ului

REMARK CONSULTING GROUP şi-a deschis site-ul www.infomark.ro pentru a-şi informa personal toţi clienţii. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos („Condiţii generale”), precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Condiţiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea s-o aveţi cu REMARK CONSULTING GROUP, cu toţi membrii reţelei sale comerciale sau numai cu unii dintre aceştia.
Drepturi de proprietate intelectuală

Drepturi de autor şi/sau Drepturi asupra Desenelor şi Modelelor Industriale

REMARK CONSULTING GROUP este deţinătorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea REMARK CONSULTING GROUP sau a unor terţi care au autorizat REMARK CONSULTING GROUP să le utilizeze.

Modelele vehiculelor prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la dreptul de autor şi/sau drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la protecţia desenelor şi modelelor industriale.

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat şi/sau ale lucrărilor şi/sau modelelor de autovehicule care sunt reproduse pe site sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului , indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări şi modele de autovehicule care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la REMARK CONSULTING GROUP, este strict interzisă şi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Drepturi de marcă

Numele REMARK CONSULTING GROUP, logo-ul (blazon) RINFOMARK, numele TERMINALELOR din gama REMARK CONSULTING GROUP etc., sunt mărci înregistrate de către REMARK CONSULTING GROUP.

Alte mărci sunt de asemenea menţionate pe site; ele sunt teoretic identificate printr-o majusculă. Acestea sunt folosite de REMARK CONSULTING GROUP, fie cu autorizaţia titularului, fie ca simplă indicare a unor produse sau servicii propuse de REMARK CONSULTING GROUP.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie de la REMARK CONSULTING GROUP sau de la titularii respectivi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legilor în vigoare.
Informaţii despre produse şi servicii

Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de produse şi servicii REMARK CONSULTING GROUP distribuite în România. Imaginile produselor de pe site sunt cu titlu de prezentare şi nu atrag responsabilitatea REMARK CONSULTING GROUP.

REMARK CONSULTING GROUP îşi rezervă dreptul de a modifica/actualiza informaţiile ce figurează în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice, la echipamentele modelelor prezentate şi la preţuri, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea REMARK CONSULTING GROUP, a membrilor reţelei sale sau a angajaţilor săi.

Reţeaua REMARK CONSULTING GROUP este la dispoziţia dumneavoastră pentru orice informaţie, în special referitoare la tarife, la disponibilitatea modelelor prezentate, precum şi la cele mai recente evoluţii ale acestora.

Vehicule noi

Caracteristicile noilor autovehicule prezentate pe site-ul REMARK CONSULTING GROUP sunt cele existente la momentul redactării sau actualizării diferitelor pagini ale site-ului.

Preţurile prezentate sunt cele din tariful REMARK CONSULTING GROUP în vigoare la momentul redactării/actualizării respectivelor pagini ale site-ului.

Servicii

Serviciile prezentate pe acest site sunt propuse pentru membrii activi ai reţelei agreate REMARK CONSULTING GROUP în România. Preţurile indicate sunt preţuri maxime recomandate de REMARK CONSULTING GROUP.

Reţeaua comercială REMARK CONSULTING GROUP în România este la dispoziţia dumneavoastră pentru a vă comunica informaţiile suplimentare pe care aţi putea dori să le cunoaşteţi cu privire la fiecare dintre produsele şi serviciile prezentate pe site.

Vă mulţumim pentru consultarea partenerului (agent/reparator agreat) local REMARK CONSULTING GROUP în acest scop.

Fireşte, partenerii locali REMARK CONSULTING GROUP sunt comercianţi independenţi, acţionând în numele lor propriu şi pe seama lor şi rămân responsabili pentru informaţiile de orice natură pe care le introduc pe site.

Hyperlink-uri

Plasarea unui hyperlink spre site-ul www.infomark.ro.ro necesită o autorizaţie prealabilă în scris de la REMARK CONSULTING GROUP. Dacă doriţi să plasaţi un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare să contactaţi responsabilul site-ului www.REMARK CONSULTING GROUP.ro.

REMARK CONSULTING GROUP nu poate fi, în nici un caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziţie a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul www.REMARK CONSULTING GROUP.ro şi nu este responsabilă, în nici un fel, de conţinutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

Limitarea responsabilităţii

Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, REMARK CONSULTING GROUP, afiliaţii săi, membrii reţelei sale, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nicio natură.

Informaţiile asupra produselor, serviciilor, modelelor, caracteristicilor şi preţurilor acestora corespund unei definiţii la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor şi serviciilor oferite de REMARK CONSULTING GROUP, de afiliaţii săi ori de membrii reţelei sale. Erori sau omisiuni pot interveni.

Accesul la produsele şi serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricţii. Trebuie deci să vă asiguraţi că legea ţării de unde se stabileşte conectarea vă autorizează să accesaţi site-ul nostru.

Drept aplicabil

Prezentele Condiţii Generale, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Condiţii Generale sau din accesarea / funcţionarea / disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Condiţiilor Generale şi a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.

Actualizarea condiţiilor generale

REMARK CONSULTING GROUP îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la site, precum şi Condiţiile Generale. Aceste modificări şi actualizări sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condiţiile Generale în vigoare.